Témata

1. Trendy v konzervativní léčbě glaukomu
2. Chirurgická léčba glaukomu, možnosti a novinky
3. Diagnostika glaukomu
4. Kazuistiky, varia