Slovo úvodem

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
 

je mi potěšením Vás jménem výboru České glaukomové společnosti přivítat u příležitosti dubnového Kongresu České glaukomové společnosti v Olomouci.

Po odborné stránce jsme se snažili připravit zajímavý program. Nebude chybět zamyšlení nad současnými trendy v diagnostice a léčbě glaukomu. Součástí programu je též část týkající se kazuistik z praxe. Zájemci o chirurgickou léčbu glaukomu budou mít možnost nácviku jednotlivých typů operací se zkušeným chirurgem.

Přejme si, aby toto jarní setkání splnilo naše očekávání a stalo se zdrojem cenných informací, které budeme moci převést do každodenní praxe s cílem co nejlepší péče o glaukomové pacienty.

 

Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na realizaci tohoto setkání podílejí.

 

Těším se na setkání s Vámi v Olomouci

Marek Fichtl