Kurzy

Čtvrtek 7. 4. 2022
 

11.00 - 18.00 Registrace

 


Níže uvedené kurzy se objednávají v on-line přihlášce na Glaukomový kongres, nejpozdějí však do 4. 4. 2022.

Kurzy nejsou certifikovány.


Zájemci POUZE o Kurz musí vyplnit on-line přihlášku, v registračním poplatku si vyberou "Účast pouze na kurzech 7.4. - BEZ CERTIFIKACE" a v Doprovodných akcích si zvolí Kurz, který chtějí absolvovat.

 
kurzy - čtvrtek 7. 4. 2022   cena za kurz
člen ČGS do 35 let  zdarma     
člen ČGS  200,-
nečlen do 35 let  200,-
nečlen  400,-

12.00 - 13.00
 
Kurz č. 1 - Antiglaukomová operace trabekulektomie – indikace, předoperační příprava, techniky operace a pooperační péče
  Klára Marešová

Úvod: Trabekulektomie je jedna z nejčastějších antiglaukomových operací a její efekt závisí nejenom na technice operace, ale i na předoperační přípravě a pooperační péči. Dávkování protizánětlivé terapie po operaci se různí podle pooperačního stavu a odvíjí se od něj délka účinku operace.

Metodika: V kurzu budou krátce uvedeny indikace operace, na záznamech z operací budou předvedeny operační techniky, použití některých glaukomových implantátů a peroperační aplikace antifibrotika. V části o pooperační péči budou probrány techniky masáží bulbu, možnosti needlingu filtračního polštáře a pooperační aplikace antifibrotika. Bude diskutována lokální pooperační terapie.

Závěr: Z kurzu si odnesete souhrnný přehled o operaci, která je zlatým standardem operace glaukomu.

   
13.15 - 14.15 Kurz č. 2 - Neperforující operace glaukomu
  Alina-Dana Baxant, Pavel Studený, Marek Fichtl
Tento kurz umožní účastníkům seznámit se s různými operačními technikami hluboké sklerektomie a s drenážními implantáty, které se při tomto výkonu používají. Kurz také nabízí praktické zkušenosti související se samotným chirurgickým výkonem a také s řešením potenciálních per – a pooperačních komplikací. 
   
14.30 - 15.30 Kurz č. 3 - Glaukom v dětském věku - diagnostika a léčba
  Marek Fichtl, Martin Hložánek, Jan Mareš, Nina Zelenayová
V kurzu bude diskutována problematika a specifika diagnostiky a léčby glaukomu v dětském věku. Zmiňovány budou jak primární glaukomy dětského věku - primární vrozený glaukom i juvenilní glaukom. V druhé části kurzu bude diskutována problematika glaukomu sekundárního, který je sice v dětském věku méně častý, ale neméně závažný. Detailně bude též probrána problematika sek. glaukomu po operaci vrozené katarakty. V kurzu budou promítnuta videa antiglaukomových operací.
   
15.45 - 16.45 Kurz č. 4 - Moderní zobrazovací metody u glaukomu
  Tomáš Kuběna, Pavel Černošek
V úvodu našeho sdělení se zamýšlíme nad tím, jaké místo zaujímají zobrazovací metody v diagnostice a sledování účinnosti léčby glaukomu.
V kurzu přehledně uvedeme:
- co můžeme očekávat od digitální fotografie papil zrakových nervů a peripapilární oblasti
- jaký je přínos i úskalí vyšetření papil Heidelbergským retinálním tomografem
- jaký jsou přednosti a nedostatky spektrálního OCT při vyšetření papil, peripapilární vrstvy nervových vláken a angiografie u glaukomu.
Závěr: Výše uvedené zobrazovací metody umožňují stanovení objektivního nálezu na papilách i ve vrstvě nervových vláken a sledování jejich změny v čase
   
17.00 - 18.00 Kurz č. 5 - Gonioskopie
  Ivana Liehneová, Hana Pešková
Gonioskopie je vyšetření úhlu přední komory, prostoru ohraničeného rohovkou a duhovkou, místa kudy protéká komorová tekutina do Schlemova kanálu. Vyšetření patří mezi  základní v problematice glaukomu -  má význam  diagnostický (stanovení typu glaukomu), prognostický (zhodnocení stavu  po  nitroočních operacích, úrazech, při progresi katarakty) a  optimální orientace  v  tomto prostoru umožní kvalitně zasáhnout laserovým paprskem .
Teoretická část kurzu je doplněna obrázky komorového úhlu jak z atlasu ale i z databáze pacientů z vyšetření na fotoštěrbinové lampě. Prostor je  dán praktickému vyšetření  úhlu na štěrbinové lampě s možností  přímého zobrazení na PC.