Kazuistiky - autor do 35 let

Součástí odborného programu bude soutěžní blok KAZUISTIKY - autor do 35 let


Celková délka přednášky - kazuistiky je max. 10 minut
Obsahem je nejprve vlastní kazuistické sdělení, na které navazuje teoretická část sdělení, týkající se tohoto onemocnění, diagnostiky a léčebných možností


Po skončení bloku proběhne hlasování publika.
Autoři tří nejlépe hodnocených příspěvků obdrží hodnotné věcné ceny a všichni účastníci bloku obdrží malou pozornost.